Aký je rozdiel medzi jedno a dvojstupňovým kompresorom?

Jednostupňový kompresor má oba piesty rovnakej veľkosti = priemeru.

U dvojstupňového sa priemer piestov líši.

Väčším piestom sa najprv nasatý vzduch tlačí do menšieho, ktorý ho stlačí ešte raz pod ešte vyšším tlakom a až následne je takto stlačený vzduch vháňaný do vzduchového zásobníka.

ilustračný obrázok:

ilustracia

Týmto sa dosiahne vyššia účinnosť kompresora.  

Rozdiel medzi jedno a dvojstupňovými kompresormi teda spočíva v rozdielnej účinnosti - dvojstupňový má vyššiu účinnosť oproti jednostupňovému (a teda je aj výkonnejší).

kompresor